हॊ, डायरी च्या प्रत्येक पानावर रिऍलिसटिक विचार आहेत …प्रॅकटीकॅलिटी पुरेपूर भरली आहे…मज्जा येतेय रोज नविन
लिहता लिहता वाचायला